Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij jouw (persoons)gegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke wijze Sneljecenten.nl BV persoonsgegevens gebruikt.

Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect kan worden geĆÆdentificeerd, zoals bijvoorbeeld naam, locatiegegeven (IP-adres), mailadres en telefoonnummer. Sneljecenten.nl verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake de diensten die Sneljecenten.nl levert, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Sneljecenten.nl dan wel de uitvoering van een overeenkomst. Verder worden persoonsgegevens verwerkt teneinde aan verplichte wettelijke vereisten te voldoen.

Sneljecenten.nl verkrijgt persoonsgegevens van jou, bijvoorbeeld de gegevens die je aan ons verstrekt via onze website, mail en telefoon. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. De persoonsgegevens die wij verwerken bestaan onder meer, maar niet uitsluitend, uit voor- en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, mailadres, BSN en overige persoonsgegevens die aan Sneljecenten.nl worden verstrekt.

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Na het beƫindigen van de overeenkomst of de relatie worden de persoonsgegevens nog zeven jaar bewaard, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke (fiscale) verplichting.

Verstrekking aan derden

In het kader van de dienstverlening kan Sneljecenten.nl persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van Sneljecenten.nl, zoals bijvoorbeeld ICT-leveranciers, Voip-provider, deurwaarders, overheidsinstanties of accountant. Tot slot kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Sneljecenten.nl aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Sneljecenten.nl zal jouw gegevens niet aan derden verkopen.

Nieuwsbrief

Sneljecenten.nl houdt haar klanten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Iedere nieuwsbrief bevat een mogelijkheid om je af te melden door middel van een link.

Cookies (Google Analytics)

Sneljecenten.nl gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe jij onze website gebruikt. Hiermee kan Sneljecenten.nl bijvoorbeeld haar website en dienstverlening verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de analyse uit te voeren en voor technische ondersteuning. Sneljecenten.nl heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google en de keuze gemaakt geen gegevens met haar te delen voor haar eigen doeleinden. In de verwerkersovereenkomst staan strikte afspraken over wat Google mag bijhouden.

Gegevens die worden vastgelegd zijn onder andere jouw IP adres (waarbij de laatste 3 cijfers worden gemaskeerd), het aantal bezochte pagina’s, het tijdstip en de duur van het bezoek, jouw locatie, de herkomst van het bezoek, type gebruikte hardware en software, interactie bezoeker en jouw zoekhistorie. De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten; een land dat geen soortgelijke privacybescherming kent als de Europese Unie. Sneljecenten.nl gebruikt geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Weblinks

Sneljecenten.nl kan op deze website links opnemen naar internetsites van derden. Sneljecenten.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor het privacybeleid van deze derden. Sneljecenten.nl raadt je aan kennis te nemen van haar beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Jouw rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kun je Sneljecenten.nl verzoeken om de overdracht van jouw persoonsgegevens te staken en kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht of bezwaar sturen naar info@sneljecenten.nl. Sneljecenten.nl zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging

Sneljecenten.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging(en) tegen te gaan. De website van Sneljecenten.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te waarborgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Sneljecenten.nl verzamelde (persoons)gegevens, neem dan contact met Sneljecenten.nl op via info@sneljecenten.nl

Sneljecenten.nl:

  • Bosscheweg 40-46, 5056 KC Berkel-Enschot;
  • Postbus 6022, 5002 AA Tilburg;
  • 013-303 42 22.

Sneljecenten.nl kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen.