Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.sneljecenten.nl

Informatie op deze website

We proberen de informatie op deze website actueel te houden, maar het is mogelijk dat informatie op deze website onvolledig, niet (meer) juist of verouderd is.

De informatie op deze website verstrekken wij zonder enige garantie en/ of waarborg. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor enig gevolg wegens het opvolgen en/ of toepassen van de via deze website verkregen informatie.

Gegevens

Je bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die je aan ons verstrekt en het actueel houden daarvan. Op de verwerking van jouw gegevens is bovendien onze privacyverklaring van toepassing.

Intellectueel eigendomsrecht

Op alle content, waaronder teksten, afbeeldingen, geluid en video, rust een intellectueel eigendomsrecht. Sneljecenten.nl BV is rechthebbende van deze content en/ of heeft een rechtsgeldige licentie voor het gebruik van deze content. De content op deze website mag zonder toestemming niet verveelvoudigd, gekopieerd, gewijzigd, verspreid en/ of gepubliceerd worden, enkel tenzij daar een wettelijke uitzondering voor bestaat.

Derden

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud die door derden op deze website is en/ of wordt geplaatst.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt je de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.